מועצת התלמידים

מועצת התלמידים

שמות חברי מועצת התלמידים לשנת תשע"ט

ביום שישי 12.10.18 התקיימו בחירות למועצת התלמידים, התלמידים שבנחרו הם:

מכיתה ה'1 – אודל בן דוד ואריאל מילשטיין

מכיתה ה'2 – אור למפל וניצן לוי

מכיתה ו'1 – רועי לוי ונועה בר