מועצת תלמידים

"כדי להיות בעלות חזון אמיתי, עלינו לנטוע את הדמיון שלנו בקרקע המציאות המוצקה, ובאותה העת לאחוז בדמיוננו אפשרויות החורגות ממציאות זו"  (בל הוקס)

 

מועצת תלמידים

בבית הספר אנו מאמינים כי יצירת אקלים חיובי של שותפות, הידברות, אכפתיות, אחריות ושייכות הינו חיוני להבנה, להעצמה, לצמיחה ולהצלחה. הילדים מעורבים באופן פעיל בכל תחומי העשייה. לתלמידים חלק משמעותי בשיח הבית-ספרי ובקביעת מדיניות ואורח חיים בבית הספר. בבית ספר ערמונים ניתן מרחב עשייה משמעותי למועצת התלמידים. האצלת הסמכויות לילדים מאפשרת מקום ביטוי אישי, מפתחת מנהיגות, מזמנת יזמות, תכנון והתנסות. חברי המועצה אחראים לקיומן של פעילויות לימודיות, חברתיות וערכיות במסגרת בית הספר ובשיתוף עם צוות המורים וההורים. מועצת התלמידים מחולקת לוועדות שונות, כל וועדה אחראית על תחום אחר ומפגינה מקצועיות בתחום ויזמות.

 

מגשרים צעירים

מטרת התוכנית להכשיר את התלמידים לנהל הליך של גישור לפיתרון מחלוקות המתעוררות בין התלמידים/ות השונים בבית הספר.

 

ההכשרה כוללת הקניית כלים לגישור באמצעות חומר עיוני והתלמידים השתתפו  בסימולציות המדמות מחלוקות שונות ומגוונות, שעלולות להתעורר במהלך הלימודים השוטף, ודרכי פתרונן.