הודעות

מבחן איתור מחוננים לכיתות ב'

• מבחן סינון שלב א' ייערך בכל בתי הספר בכל המגזרים ביום חמישי, ט"ז בחשוון,
התשע"ט, 2018.10.25 ,בשעתיים הראשונות של יום הלימודים בלבד.
למידע נוסף לחצו על הקובץ המצורף