לוח הודעות

מבחן איתור מחוננים לכיתות ב'

10/10/2018

• מבחן סינון שלב א' ייערך בכל בתי הספר בכל המגזרים ביום חמישי, ט"ז בחשוון,
התשע"ט, 2018.10.25 ,בשעתיים הראשונות של יום הלימודים בלבד.
למידע נוסף לחצו על הקובץ המצורף

קרא עוד

מרחבי כיתות

שכבה

א'

שכבה

ב'

שכבה

ג'

שכבה

ד'

שכבה

ה'

שכבה

ו'

שכבה

ז'

שכבה

ח'